Grow with the Flow

Samen Slimmer met Waardevol Water

Services

Eén platform

Voor telers en waterpeilbeheerders om inzicht te krijgen in gewasgroei*.

Plan vooruit

Het platform maakt toekomstige tekorten nu al inzichtelijk.

Slim waterbeheer

Volg de ontwikkeling van beschikbaar bodemvocht op de voet en grijp tijdig in.

* Op dit moment ondersteunt het platform de gewasgroeimodellen van aardappel, gras en maïs

In het kort

Watertekort en wateroverlast zijn steeds grotere thema’s vanwege klimaatverandering. Deltares heeft samen met Wageningen University and Research (WUR), de waterschappen Aa en Maas en Vallei en Veluwe en private samenwerkingspartners in het afgelopen twee jaar binnen het project Grow with the Flow gewerkt aan de ontwikkeling van een integraal platform waarin gegevens over de waterbeschikbaarheid op perceelsniveau kunnen worden gevolgd en waarin weersvoorspellingen worden meegenomen. Dit moet telers de kans geven om betere afwegingen te maken, bijvoorbeeld wat betreft beregening.

Samenwerking als sleutel tot succes

Het werken aan een toekomstbestendige landbouw doen we samen. Er is al veel kennis beschikbaar en de samenwerkingspartners hebben de ambitie om deze op een toegankelijke manier te presenteren zodat de boeren hun waterinzet kunnen optimaliseren.

 

In het Grow with the Flow Consortium nemen de volgende partijen deel:

Consortium Grow with the Flow

Reacties uit de sector

"Ik heb er het volste vertrouwen in dat we hier een stap zetten naar een duurzame toekomst. Het is nu nog een theoretisch model, maar heel mooi dat we het nu aan de praktijk gaan toetsen."
Ab Veldhuizen
Hydroloog bij Wageningen Environmental Research
"Ik verwacht met dit systeem veel beter inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van water per perceel. Daarmee kan ik slimmer beregenen en mogelijk ook water besparen."
Rhardeman
Akkerbouwer Hardeman
uit Harskamp
"Grow with the Flow past heel goed in ons Duurzame Teelt plan, waarbij een goede bodemgezondheid en verantwoord watergebruik centraal staan. Beter voor de teler, beter voor ons. "
Dirk Peters
Agronomist bij LambWeston Meijer

Contact

Het project Grow with the Flow wordt geleid door Deltares. 

 

Algemene contactgegevens Deltares:

 

Deltares

Postbus 177
2600 MH Delft
T: +31 (0)88-335 8273 (ma.-vr. 8.30 – 17.00 uur bereikbaar)